Otevírací doba prodejny Po - Pá 8:30 - 17:00 hod. V jiném čase jsme vám k dispozici na základě telefonické domluvy.
Logo
Po-Pá 8:30-17:00 hod.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. PC PROGRAMY
 3. ABC do školy pro rodiče - USB flash disk

ABC do školy pro rodiče - USB flash disk

Program je plně dotykový. Lze ho používat na PC, notebooku a tabletu (s klávesnicí i bez ní) s českými Windows 7, 8 a 10. Pojetí programu ABC do školy... celý popis
Dostupnost
Není skladem
1 270 Kč
1 050 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:9946
Kompletní specifikace

Program je plně dotykový. Lze ho používat na PC, notebooku a tabletu (s klávesnicí i bez ní) s českými Windows 7, 8 a 10.

Pojetí programu ABC do školy

Předpokladem úspěšného školního startu, respektive úspěšného rozvíjení dovedností čtení a psaní, je mimo jiné

nutná potřebná úroveň:

 • zrakového vnímání (rozlišování, rozlišování inverzních tvarů, figury a pozadí, paměti atd.),
 • jazykových dovedností (slovní zásoba pasivní i aktivní, uplatňování gramatických pravidel, schopnost vyjádřit komunikační záměr, fonematický sluch, artikulace),
 • všeobecné informovanosti dítěte.

Dítě potřebuje mít dostatečnou zkušenost s používáním jazyka jak v psané, tak v mluvené formě, neboť úroveň výchovy těchto dovedností od nejútlejšího věku významně ovlivňuje jeho další motivaci a úspěšnost v nabývání funkční gramotnosti. Je třeba propojit mluvenou podobu jazyka s psanou a zároveň s „životní“ zkušeností dítěte tak, aby dítě aktivně a přirozeně chápalo sdělovací (komunikační) funkci jazyka.

Program má tři části:

1. Orientace - zde jsou zařazeny úkoly zaměřené na pravo-levou orientaci, určování směrů (např. doleva, doprava, nahoru, dolů atd.), orientaci v řadě (hned před, hned za, první, poslední, před, za atd.), na prostorovou orientaci (nad, pod, vedle, na, mezi, u, uprostřed, před atd.) a na orientaci v čase (dny, měsíce, roční období, hodiny, časová posloupnost).

2. Čtení, Porozumění a Cvičení – tato část se zaměřuje na rozvoj jazykových dovedností. Program zprostředkovává dítěti hravým způsobem zkušenost s psaným a mluveným jazykem a je mu průvodcem od písmen až k textům. Dítě využívá svých dosavadních zkušeností a vědomostí, které si dále rozvíjí. První oddíl se soustředí na technickou stránku čtení. V dalším oddílu je kladen důraz na čtení s porozuměním. Třetí oddíl obsahuje: opisování a diktát, sluchovou analýzu a syntézu, dlouhé a krátké slabiky, rozdělování slovních spojení.

3. Zrakové vnímáníZábavné procvičování - program rozvíjí zrakové vnímání – rozlišování, inverzní tvary, vnímání figury a pozadí, zrakovou paměť, vizuomotoriku, koncentraci atd. Podporuje tedy „technické dovednosti“, které jsou potřebné k úspěšnému rozvoji gramotnosti.

Program je maximálně variabilní a široký. Při jeho tvorbě jsme měli na mysli jak dětského uživatele, tak i laiky a samozřejmě odborníky.

Program je ozvučen a bohatě doplněn originálními obrázky, které byly pro tento účel speciálně vytvořeny.

Program je určen:

 • dětem 1. a 2. roč. ZŠ –u kterých je třeba z nejrůznějších příčin (nevyjasněná lateralita, neodpovídající pedagogické vedení, diagnostikovaná specifická porucha učení či podezření na ni, obtíže ve fonologickém uvědomění atd.) začít s podporou některých funkcí, které jsou spoluzodpovědné za úspěšný start čtení a psaní,
 • raně školním dětem –které vzhledem např. k pomalejšímu či nerovnoměrnému zrání vykazují určité opoždění či disproporci při dozrávání v počátcích školní docházky,
 • dětem s odkladem školní docházky –pro dítě lze vytvořit individuální stimulační program, který zohlední jeho individuální rozvojové potřeby (zrakové vnímání, sluchové vnímání, fonologické uvědomění, posílení koncentrace, pozornosti, vnímání časové posloupnosti atd.) s využitím propojení grafické a mluvené podoby řeči s oporou o originální obrázky,
 • dětem, jejichž obtíže při vzdělávání vyplývají z odlišného kulturního prostředí či jsou zapříčiněny jinými životními podmínkami -(např. dětem v přípravných třídách, kdy velmi často nedostatečná stimulace řečových funkcí a zároveň i percepčních a kognitivních dovedností zapříčiňuje mnohdy zbytečná školní selhávání či dětem s jiným mateřským jazykem než českým),
 • dětem s nevýhodnou strukturou nadání ke zvládání nároků ZŠ,
 • dětem s narušenou komunikační schopností jako doplňkový program v rámci logopedické péče,
 • nadaným dětem – kdy zájem o grafickou podobu řeči (paralelně s mluvenou) předběhl jejich kalendářní věk. Dítě takto přirozeně uspokojuje svou raně školní zvídavost.

Požadavky na použití programu:

 • obrazovka s rozlišením od 1024x768,
 • 650 MB volného prostoru na pevném disku,
 • české Windows 7, 8 nebo 10. Pro serverovou verzi navíc i Windows Server

Vhodné k reedukaci dyslexie, dysgrafie a dysortografie.

 

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz