logo    DYS-centrum® Praha z. ú.  Stejskalova 192/9, Praha 8   

Úvod »PUBLIKACE» Token test pro děti a dospělé


        

Token test pro děti a dospělé

 

Skladem: 2 ks
Číslo produktu: 717
naše cena bez DPH: 861 Kč
naše cena s DPH (10 %):
947 Kč

do košíku:
  ks  

TOKEN TEST PRODÁVÁME PODLE LICENČNÍCH PODMÍNEK PROPSYCO, s.r.o. (bod 10):

http://shop.propsyco.cz/cms.php?id_cms=6.

Produkt vyžaduje licenci B.

Kategorie B – Produkty zařazené v kategorii B jsou oprávněni zakoupit absolventi bakalářského studia oboru psychologie, adiktologie, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové a logopedi. Licenci typu B opravňující k nákupu produktů v kategorii B můžete získat po zaslání čestného prohlášení a kopie příslušného vysokoškolského diplomu.

Čestné prohlášení naleznete zde.

Žádám o zaslání skenu diplomu a vyplněného čestného prohlášení na e-mail jirina.nejedla@dyscentrum.org

Test obsahuje barevný podnětový materiál (pro dospělé a zvlášť pro děti), záznamové archy pro dospělé a pro děti. Barevné tokeny a testovou příručku, kde mimo jiné, naleznete české normy pro děti.

Token test (TT) vychází z potřeby měřit, zda a nakolik pacient/klient rozumí mluvenému slovu. Používá se v logopedii, klinické psychologii, speciální pedagogice a dalších odvětvích. Je považován za jednoduchou, krátkou a psychometricky nenáročnou metodu.

 

Metoda byla standardizována pro Českou republiku v letech 2013 - 2015. Standardizační soubor tvořilo 315 dětí ve věku 3 - 7 let. 263 dětí bylo zařazeno do skupiny intaktní populace. Pro zhodnocení získaných dat byly jejich výsledky porovnány s dětmi, jež měly v anamnéze diagnózu narušené komunikační schopnosti (dyslalie, dysfázie - N = 29) a s dětmi s jinou diagnózou (nejčastěji syndrom ADHD a nerovnoměrný vývoj - N = 23). Porovnání výsledků intaktních probandů a probandů s NKS ukázalo statisticky významné rozdíly, kdy probandi ve skupině NKS skórovali, podle očekávání a v souladu s jejich diagnózou, významně níže. Další informace o využitelnosti metody poskytlo také srovnání výsledků získaných při administraci Token testu a výsledků získaných prostřednictvím metody ACFS. Obě metody byly administrovány u takřka shodného standardizačního souboru. Analýza výsledků potvrdila využití Token testu jako metody hodnotící porozumění mluvené řeči, tedy jeho primární účel.

Podrobnější informace o průběhu standardizace i přehled získaných dat lze získat z manuálu metody.