logo    DYS-centrum® Praha z. ú.  Stejskalova 192/9, Praha 8   

Úvod »NÁPRAVNÉ MATERIÁLY» DysCom CD-ROM serverová verze


    

DysCom CD-ROM serverová verze

 

Skladem: 15 ks
Číslo produktu: 9920
naše cena bez DPH: 7 990 Kč
naše cena s DPH (21 %):
9 668 Kč

do košíku:
  ks  

Program je plně dotykový. Lze ho používat na PC, notebooku a tabletu (s klávesnicí i bez ní) s českými Windows 7, 8 a 10.

Nové rozšíření:

 • nová část Předpony nad-, pod-, … - procvičování psaní skupin hlásek, které vznikají při odvozování slov předponami,
 • nová část Přípony –ný, -ní (-ná, -né, …) - psaní n a nn např. u přídavných jmen odvozených příponou –ní, -ný  od podstatných jmen atd.,
 • rozšířená část Vyjmenovaná slova o vyhledávání příbuzných slov k vyjmenovanému slovu a vytváření dvojic vyjmenované slovo – slovo příbuzné atd.,
 • rozšířená část Podstatná jména o vyhledávání slov, která se skloňují podle zadaného vzoru,
 • rozšířená část Slovesa o doplňování í v osobní koncovce přítomných tvarů,
 • rozšířená část Doplňování čárek a háčků o procvičování psaní u, ú, ů ve slovech (slova s předponami, slova složená,  kořen slov)
 • rozšířená část Rozdělování slovních spojení o rozlišování předložek a předpon,
 • podstatné rozšíření množství dat v mnoha cvičeních,
 • přehlednější uspořádání nabídky, čímž se zlepšuje orientace v programu.


Program nabízí čtyři základní oblasti podpory:

ORIENTACE - rozvíjí se orientace: pravo-levá, prostorová, v rovině, v řadě i v času a procvičuje se určování směrů.

ČTENÍ - od prvního seznamování s písmeny v předškolním věku v MŠ nebo v přípravných ročnících ZŠ až po texty pro žáky vyšších ročníků na 2. stupni ZŠ či žáky speciálních škol. Metodika čtení sice vychází zatím z běžně používané analyticko-syntetické metody výuky u nás, ale snažili jsme se o citlivé propojení nácviku techniky a dovednosti porozumění čtenému. Věříme, že i zastánci dalších metod najdou plnohodnotné využití tohoto programu. Část "Čtení" je členěna do pěti na sebe navazujících oddílů: písmena–slabiky–slova-věty-texty. Každý oddíl je však dále rozkrokován z hlediska techniky, porozumění čtenému a zájmů čtenářů. Slovní zásoba nesmí dítě podceňovat ani přeceňovat, jinak dítě ztrácí zájem. 

CVIČENÍ a SLOVNÍ DRUHY - rozvíjení gramatické, obsahové stránky jazyka a fonemického uvědomění se zaměřením na jazykové dovednosti, které jsou náplní vzdělávacích programů na l.stupni ZŠ či programů pro speciální školy. Tato část obsahuje: opisování slov i vět, doplňování háčků a čárek, cvičení zaměřené na procvičování hranic slov, doplňování párových hlásek, psaní i/y po tvrdých a měkkých hláskách, ve vyjmenovaných slovech, v koncovkách podstatných a přídavných jmen a v příčestí činném (shoda podmětu s přísudkem v minulém čase), psaní skupin bě/bje, vě/vje, mě/mně, psaní předložek s, z a předpon s-, z-, vz-, určování slovních druhů, vyhledávání podmětu a přísudku.

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ a ZÁBAVNÉ PROCVIČOVÁNÍ - má za úkol cílené rozvíjení či reedukaci zrakového vnímání, pravo-levé orientace, prostorového vnímání a vizuomotoriky dětí od předškolního věku až po druhý stupeň ZŠ či speciálních škol. Tato část představuje především cílené cvičení zrakového vnímání - zrakové rozlišování abstraktně konkrétních obrázků se zaměřením na inverzní tvary, rozlišování písmen, slabik, slov, rozlišování figury na pozadí, stimulace levo-pravého směru očního pohybu, cvičení pravo-levé orientace, zrakové pozornosti, cvičení vizuomotoriky, cvičení zrakové paměti a koncentrace. Cvičení jsou určena dětem jak předškolního věku, tak i dětem, které navštěvují 1. až 9. ročník ZŠ.