logo    DYS-centrum® Praha z. ú.  Stejskalova 192/9, Praha 8   

INTERAKTIVNÍ POMŮCKY

ČESKÝ JAZYK HRAVĚ!


Chcete zkusit něco atypického? Chcete, aby si děti osvojily gramatiku přitažlivějším způsobem a snadněji?

Vyzkoušejte interaktivní pomůcky – děti gramatická pravidla vnímají nejen zrakem, ale doslova si je i ohmatají, samy si „vyrábějí“ své přehledy. Využívají je při osvojování i procvičování učiva, a to podstatně efektivněji – využívají hmatu, zraku, ale i vlastní tvůrčí aktivity.

Pomůcky nejsou jednorázové (je použit trvanlivý plast), lze je využívat opakovaně a různým způsobem!


K možnostem využití:

- děti přehledy tvůrčím způsobem dotvářejí, každý přehled se tak může stát originálem
- při osvojování nového učiva – ohmatat, pojmenovat, vyvodit pravidlo, vybarvit, dopisovat podstatné či doplňující údaje
- při upevňování učiva – využívat při vyhledávání a určování správného pravidla
- při opakování – při chybě se nespokojit s korekcí pouze ústní formou či opravou v písemné podobě (tento způsob není většinou příliš efektivní), ale vždy vést dítě k tomu, aby si příslušné pravidlo znovu vyhledalo, ohmatalo a nahlas zdůvodnilo
- při písemném procvičování, ověřování – dítě píše do volného prostoru na plastové fólii
- využít k evidenci chyb (dítě si zapíše správně slova, ve kterých chybovalo, která chybně přiřadilo apod.)
- doplňovat, dopisovat příklady
- pomůcky lze využít také formou „barevných pravidel“ – roh fólie (nebo několika fólií, na kterých je rozepsáno totéž pravidlo) označíme puntíkem jedné barvy (každé pravidlo tak má „svou“ barvu), při doplňování gramatického jevu v písemné formě vždy použijeme pastelku nebo fix příslušné barvy - shodné s barvou puntíku na fólii s odpovídajícím pravidlem. Při následné kontrole tak pohotově získáme přehled o tom, v čem dítě chybuje, zda doplnění správného gramatického jevu souviselo se správným zdůvodněním nebo bylo jen dílem šťastné náhody.
lze je využívat k individuální i skupinové práci.

K dopisování nebo vybarvování lze použít běžné pastelky (i voskové – např. progressa, lze je smýt houbičkou na nádobí a jarem, kartáčkem a mýdlovou vodou), lihové fixy (lze odstranit lihem – životnost se však opakovaným používáním lihu může snížit), tužky (ty lze gumovat). Používat lze i obyčejné fixy (je možné je setřít navlhčeným hadříkem).

Použitá plastová fólie je zdravotně nezávadná.

Řadit podle 
Výrobce 

Název zboží Cena
Až na vrchol pyramidy? Z předškoláka školákem naše cena 194 Kč img
Interaktivní hmatové pomůcky - soubor
Drahomíra Jucovičová
naše cena 804 Kč img
Interaktivní učebnice ČJ - I. díl - pravopis
Drahomíra Jucovičová, Kamila Randáková
naše cena 1 423 Kč img
Interaktivní učebnice ČJ - II. díl – hláskosloví
Drahomíra Jucovičová, Kamila Randáková
naše cena 1 484 Kč img
Interaktivní učebnice ČJ - III. díl – tvoření slov a význam slov
Drahomíra Jucovičová, Kamila Randáková
naše cena 1 423 Kč img
Interaktivní učebnice ČJ IV. díl - Tvarosloví naše cena 1 423 Kč img
Interaktivní učebnice ČJ V. díl - Skladba naše cena 1 423 Kč img
IP - Abeceda
Drahomíra Jucovičová
naše cena 109 Kč img
IP - Druhy vedlejších vět naše cena 55 Kč img
IP - Druhy zájmen
Drahomíra Jucovičová
naše cena 55 Kč img
IP - Podstatná jména - rody
Drahomíra Jucovičová
naše cena 28 Kč img
IP - Podstatná jména - vzory rodu mužského
Drahomíra Jucovičová
naše cena 55 Kč img
IP - Podstatná jména - vzory rodu středního
Drahomíra Jucovičová
naše cena 28 Kč img
IP - Podstatná jména - vzory rodu ženského
Drahomíra Jucovičová
naše cena 28 Kč img
IP - Pravopis ú, ů
Drahomíra Jucovičová
naše cena 28 Kč img
IP - Předpony s-, z-, vz-
Drahomíra Jucovičová
naše cena 28 Kč img
IP - Shoda podmětu s přísudkem
Drahomíra Jucovičová
naše cena 55 Kč img
IP - Slovní druhy naše cena 55 Kč img
IP - Souhlásky
Drahomíra Jucovičová
naše cena 28 Kč img
IP - Tvoření slov
Drahomíra Jucovičová
naše cena 28 Kč img
IP - Vyjmenovaná slova po B
Drahomíra Jucovičová
naše cena 28 Kč img
IP - Vyjmenovaná slova po L
Drahomíra Jucovičová
naše cena 28 Kč img
IP - Vyjmenovaná slova po M
Drahomíra Jucovičová
naše cena 28 Kč img
IP - Vyjmenovaná slova po P
Drahomíra Jucovičová
naše cena 28 Kč img
IP - Vyjmenovaná slova po S
Drahomíra Jucovičová
naše cena 28 Kč img
IP - Vyjmenovaná slova po V
Drahomíra Jucovičová
naše cena 28 Kč img
IP - Vyjmenovaná slova po Z
Drahomíra Jucovičová
naše cena 28 Kč img
IP - Významové poměry mezi větami naše cena 28 Kč img
Z předškoláka školákem - plakáty naše cena 508 Kč img